Yazılım ve Bilişim

Küresel çapta internetin kullanımının artması, sosyal hayatı kolaylaştıran ürünlere ihtiyaç duyulması nedeniyle bireylerin yazılım ve bilişim ürünlerine ilgisi artmaktadır. Ayrıca karmaşıklaşan iş süreçlerinin çoğalmasıyla kamu ve özel sektörde de yazılım çözümlerine olan ihtiyaç hissedilir boyutlara ulaşmıştır. Yazılım ve bilişim sektörü bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için hizmet ve çözüm odaklı imkânlar yaratmaktadır. Sektörün tüm iş kollarına sunduğu hızlı ve yenilikçi çözümler, dünya çapında cazibesini ve bu alana yapılan yatırımları artırmaktadır. Yenilikçi ruhla Ar-Ge ve insan kaynağına yapılan yatırımlar neticesinde diğer sektörlere kıyasla daha hızlı büyüyen sektör, ülkeler için ekonomik bir fırsattır. Türkiye açısından değerlendirildiğinde bilişim alanında faaliyet gösteren şirketlerin içinde en çok büyüme sağlayan şirketler, yazılım ve bilişim alanında faaliyet gösteren şirketlerdir. Diğer tüm sektörlerin yazılıma ihtiyacının olması, iş süreçlerinin doğru, hızlı ve güvenli bir şekilde yürütebilmeleri için ERP çözümlerinden destek almaları sektörün kıymetini artırmaktadır.

ATİKER YAZILIM, Faaliyet gösterdiği sektörlerde lider konumda yer alan OMA (Ömer Atiker) Holding'in teknolojiye verdiği önemin bir yansıması olarak, 2014 yılında Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde kurulmuştur. Grup şirketlerinin ihtiyaç duyduğu AR-GE faaliyetlerinde elde edilen ticarileştirilebilir ürünleri ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla geniş bir bayi ağı yapılanmasını hedeflemiştir. Bunun yanı sıra şirket ihtiyaç duyulan yazılım ürünlerinin geliştirilmesinde öncelikle bölgede yer alan firmalar olmak üzere dış kaynak kullanımları konusunda iş birliği çalışmaları yapmaktadır. Yeni ürün geliştirme, yeni teknoloji geliştirme, kapasite arttırma çalışmalarının sonucunda kısa sürede ciddi projelere imza atan , ileri teknoloji ürünleri konusunda AR-GE yapan ve katma değerli yazılım ürünleri geliştiren şirket bünyesinde; Bilgisayar, Endüstri, Elektronik, Mekatronik Mühendisleri ve Bilgisayar Programcılarından oluşan 30'dan fazla uzman personel görev yapmaktadır. Edindiği profesyonel iş anlayışı, oluşturduğu genç ve dinamik kadro, insanlığa verdiğimiz değer ve  hedefleri sayesinde şu an sadece Türkiye değil, dünya çapında hemen hemen tüm sektörlere özel yaptığı çözümlerle kısa sürede her platformda yer almayı başardı. Atiker Yazılım, grup şirketlerinin hedefleriyle paralel tasarlanmış çözümler sunmayı ve ülkemize değer yaratacak projelere imza atmayı hedefler.